Gemeente als wetgever

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
TRANSPARANTIEBRON

 

De gemeente heeft de bevoegdheid algemeen verbindende regels op te stellen door middel van gemeentelijke verordeningen. Uiteraard lijkt dat een prachtig middel om spelregels vast te stellen rond het inwinnen van data in de openbare ruimte. In het kader van deze Handreiking hebben we daarom een concept ‘sensordataverordening’ gemaakt. Daarbij moet de gemeente zich uiteraard wel afvragen of er alternatieven zijn en, als ze tot regelgeving besluit, wel de zogenaamde ‘benedengrens en bovengrens’ in de gaten houden. Dit is ingewikkelde kost Lees meer