Gemeente als regievoerder

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
OPEN DATA

Deze Handreiking is geschreven voor professionals werkzaam binnen de Nederlandse overheid die betrokken zijn bij het maken van beleid of de uitvoering daarvan rond data die ingewonnen worden (door de overheid zelve of door derden, zoals bedrijven en burgers) in de openbare ruimte. Omdat veruit het grootste deel van de Nederlandse openbare ruimte onder de verantwoordelijkheid van gemeenten valt, sluit de Handreiking zoveel mogelijk aan bij de gemeentelijke praktijk. De Handreiking helpt dus gemeenten bij het zo goed mogelijk behartigen van betrokken publieke belangen bij de omgang met sensoren die data inwinnen in de openbare ruimte. Lees meer