Gemeente als transparantiebron

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
TRANSPARANTIEBRON

 

Of het nu om inwinning van data in de openbare ruimte door niet-overheidspartijen gaat of door gemeente zelve, het maximaliseren van de transparantie hierover is bij uitstek een beleidsinterventie die diverse belangen behartigt.

In de discussies over de risico’s rond openbaarheid zijn er steevast 5 juridische vragen die steevast opkomen. Onze 5 fact sheets beantwoorden deze in zo begrijpelijk mogelijke taal.

De tool Stappenplan juridische check Open Data doorloopt systematisch de juridische vragen die spelen bij het openbaar maken van data (ingewonnen in de openbare ruimte).