Gemeente als innovator

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
TRANSPARANTIEBRON

 

Ook via de specifieke relatie die de gemeente heeft met het bedrijfsleven kan zij beleidsinterventies uitvoeren inzake data ingewonnen in de openbare ruimte.

Daarbij speelt aan de ene kant het belang innovatie te bevorderen. Dit kan zij onder meer met behulp van subsidies en door het inkopen van diensten en producten en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Zeker waar het het gebruik van sensoren aangaat is daar veel te winnen voor de gemeente en in dat streven zal het risico ontstaan exclusieve rechten toe te delen aan die bedrijven (anders doen ze niet mee). Aan de andere kant heeft een gemeente ook de verplichting een zogenaamd level playing field te creƫren: andere bedrijven moeten ook toegang hebben tot data en tot publieke infrastructuur die gebruikt wordt in de samenwerking.

Dit vertaalt zich in een drietal concrete instrumenten: