De persoonsgegevens hergebruik tool

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
TRANSPARANTIEBRON

Als een gemeente zelf data inwint in de openbare ruimte en deze bevatten persoonsgegevens, moet deze gemeente zich uiteraard ook zelf netjes aan de regels van bescherming van persoonsgegevens houden.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je een tool die je op weg helpt bij het toepassen van de AVG.