De persoonsgegevens hergebruik tool

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
TRANSPARANTIEBRON

 

Als een gemeente zelf data inwint in de openbare ruimte en deze bevatten persoonsgegevens, moet deze gemeente zich uiteraard ook zelf netjes aan de regels van bescherming van persoonsgegevens houden. Voor het geval de gemeente de ingewonnen persoonsgegevens voor een ander doel zou willen gebruiken, kan zij de persoonsgegevens hergebruik tool inzetten.

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bestaat voor nieuw gebruik van reeds ingewonnen persoonsgegevens een specifieke regeling: Artikel 9 Wbp. Dit artikel stelt dat nieuw gebruik mag, zolang het maar verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor de data zijn ingewonnen. De Persoonsgegevens hergebruik tool stelt gemeentes in staat deze verenigbaarheid in te schatten. Ga naar de tool