Colofon

Bij het samenstellen van deze Handreiking en de tools hebben we ons groots mogelijke best gedaan. Bij het gebruik ervan moet echter wel in gedachten gehouden worden dat:

Allereerst geldt uiteraard dat een aantal tools – de concept sensordataverordening in het bijzonder – discussiestukken zijn, die als gevolg daarvan in de komende tijd nader vorm moeten krijgen. Immers, onder de tools zitten bepaalde keuzes – gekoppeld aan het wegen van bepaalde belangen – die in concrete gevallen anders kunnen uitpakken.

Verder geldt dat voor de implementatie van sommige tools – zoals de concept verordening en de dataparagrafen – in bestaande regelingen en processen is uiteraard nader handwerk nodig;

Tenslotte geldt dat ‘het maken van spelregels voor data ingewonnen in de openbare ruimte’ nog zeer nieuw is en dat de opvattingen daarover aan veranderingen onderhevig zullen zijn.

Stichting Geonovum

Stichting Geonovum
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH  AMERSFOORT

Postadres Postbus 508, 3800 AM, Amersfoort
E-mailinfo@geonovum.nl
Telefoon: 033 460 41 00
Twitter @geonovum
Internet www.geonovum.nl