Aan de slag met sensordata

In toenemende mate wordt door de overheid, maar vooral ook door marktpartijen en burgers op grootschalige wijze data ingewonnen met behulp van sensoren in de openbare ruimte. Maar van wie zijn die data? En wie heeft er toegang tot? En wie mag ze (verder) gebruiken? En hoe zit het met privacybescherming? En hoe kan een overheid, een gemeente in het bijzonder, hier invloed op uitoefenen? Hoe vul je de speelruimte in met spelregels? En welke middelen kun je daarvoor inzetten? Daar gaat deze Handreiking Spelregels Data Ingewonnen in de Openbare Ruimte’ over.

Klik op één van de blauwe blokjes hieronder en je springt direct naar die tool. Wil je meer weten over de achtergrond van de tool en de gemeentelijke rol die daarbij hoort, klik dan op de link daarboven: ‘De gemeente als…..”.

Voor meer achtergrondinformatie over deze handreiking klik  hier

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
TANSPARANTIEBRON

Meten in het openbaar is een project van Geonovum waarin we kennis, ervaring en producten van gemeentes, ministeries en grote publieke dataverwerkers bij elkaar brengen.